35 PESAN NABI


 1. Apabila anda mau tidur, berwudhulah seperti wudhu untuk shalat.
 2. Apabila anda buang hajat, jangan menghadap atau membelakangi kiblat.
 3. Apabila istri kalian meminta izin ke masjid, jangan dilarang.
 4. Apabila anda meminta izin sebanyak 3 kali dan tidak diizinkan, pulanglah.
 5. Apabila malam telah datang, tahanlah anak-anak kalian.
 6. Apabila hawa semakin panas, dinginkanlah dengan shalat.
 7. Apabila kiamat semakin dekat, hampir setiap mimpi seorang mukmin benar.
 8. Apabila iqomat telah dikumandangkan, janganlah cepat-cepat berjalan.
 9. Apabila imam mengucapkan "amin", ucapkanlah "amin".
 10. Apabila anda memakai sandal, mulailah dari kaki kanan. Apabila melepas, mulailah dari kaki kiri.
 11. Apabila seseorang memberi nafkah keluarganya karena mengharap pahala Allah, nafkah itu dinilai sedekah.
 12. Apabila seorang istri tidur meninggalkan ranjang suaminya, ia dilaknat malaikat sampai ia kembali lagi.
 13. Apabila dua orang muslim saling bunuh, keduanya di neraka.
 14. Apabila anda berwudhu, bersihkanlah lubang hidung anda dengan air.
 15. Apabila anda hendak tidur, sebatlah kasur anda terlebih dahulu.
 16. Apabila Ramadhan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan diikat.
 17. Apabila anda masuk masjid, shalatlah 2 rakaat sebelum duduk.
 18. Apabila anda berdoa, mintalah dengan sungguh-sungguh.
 19. Apabila anda diundang untuk menghadiri jamuan, datanglah.
 20. Apabila anda melihat jenazah diangkut, berdirilah.
 21. Apabila anda mendengar wabah penyakit tersebar di suatu daerah, janganlah masuk ke daerah itu.
 22. Apabila anda mendengar kokok ayam jantan, mintalah karunia kepada Allah.
 23. Apabila anda mendengar suara adzan, tirukanlah.
 24. Apabila anda minum, janganlah bernafas di dalam bejana.
 25. Apabila seekor anjing minum di bejana anda, cucilah bejana itu 7 kali.
 26. Apabila anda menjadi imam shalat, ringankanlah.
 27. Apabila amanah disia-siakan, tunggulah saatnya.
 28. Apabila anda bersin, ucapkanlah alhamdulillah.
 29. Apabila anda menyerang, hindarilah bagian wajah.
 30. Apabila seseorang memanggil saudaranya dengan panggilan "hai kafir", berarti salah satunya telah kafir.
 31. Apabila kalian sedang bertiga, janganlah berbisik-bisik berdua.
 32. Apabila seseorang sakit atau musafir, ia akan mendapatkan pahala orang sehat lagi mukim.
 33. Apabila anda mengantuk ketika shalat, tidurlah terlebih dahulu.
 34. Apabila dihidangkan makan malam saat iqomat, dahulukanlah makan malam.
 35. Apabila anda mengatakan "sst" saat khatib sedang berkhutbah, anda telah berbuat sia-sia.

Sumber: 700 Hadits dari Shahih Al-Bukhari karangan Syaikh Dr. Muhammad Khair Asy-Sya'aal hafizhohullah.
Post ADS 1
Banner
Banner